Thứ năm
Ngày 21/01/2021
Thời gian: 14h00 (Tạm hoãn)
Địa điểm: Phòng 0804 Khu B 41 Lê Duẩn
Họp Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021
Thành phần

Chủ trì